Rozliczanie podatku nie jest trudne

Podatki – niewiele jest rzeczy, które budzą tyle emocji. Z reguły są to emocje negatywne – płacić podatków nie lubimy i jak świat światem, nikt tego nie lubił. Ale prawo nakazuje obywatelom płacenie danin, więc skoro nie da się podatków lubić, warto je przynajmniej oswoić dowiadując się o nich jak najwięcej.

Dochód do opodatkowania – co to jest?

Dochód, przychód – kto wie o co tu chodzi? Przecież najważniejsze jest to, co mamy na kontach czy w portfelach! Otóż, zanim na nasze konta wpłyną pieniądze, to będą one w formie przychodu – to pierwotna forma wynagrodzenia z pracy czy emerytury. Przychody są pomniejszane o tak zwane koszty uzyskania oraz o część składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Po pomniejszeniu nazywane są one dochodami brutto. Od tychże należy jeszcze odjąć część składek oraz obliczyć podatek dochodowy. To co pozostaje nazywa się dochodem netto i nadaje się do wypłaty.

W przypadku przedsiębiorców jest podobnie: przychody to całość „zarobionych „ przez firmę pieniędzy. Od nich odlicza się koszty działalności firmy i powstałe dochody stanowią podstawę do obliczenia podatku.

Ile dostanę na rękę?

To najczęściej interesuje pracowników czy emerytów. Kwota dochodu brutto nie ma dla nich znaczenia na co dzień, ale przy rozliczeniu podatku rocznym trzeba bardzo skrupulatnie zsumować wszelkie dochody, koszty i zastosować odpowiednie ulgi – wiedza taka przydaje się, bo można w ten sposób mieć zwrot z naszego podatku.

Wygodnie jest skorzystać z możliwości, którą obywatelom stworzyło państwo wypełniając za nich PIT-y za rok 2018 i nie zaglądać do druków w ogóle. Ale jeśli przysługują nam ulgi podatkowe, to warto te ulgi w rozliczeniu uwzględnić, to szkoda przegapić okazję do uzyskania zwrotu  podatku!

Samodzielne wypełnienie druku nie jest trudne – można to zrobić korzystając z sieci Internet lub zrobić w tradycyjnej formie papierowej. Nadpłatę urząd wypłacić powinien nam w terminie nieprzekraczającym 90 dni.

Jakie ulgi można wykorzystać?

Podstawową ulgą przysługującą wszystkim podatnikom uzyskującym dochody z pracy lub emerytury jest tak zwana kwota wolna od podatku. Osoby, które zarobią w ciągu roku mniej niż 8000 PLN nie zapłacą podatku w ogóle – czyli mogą oczekiwać zwrotu wszystkiego, co jako podatek zostało przez nich wpłacone. Warto pamiętać, że uzyskanie dochodu poniżej 8 tysięcy nie zwalnia nikogo z obowiązku rozliczenia – nawet jeśli nie musimy płacić podatków, rozliczyć się trzeba.

Obywatele zarabiający między 13 a 85,528 tysięcy mają kwotę wolną w wysokości 3091 PLN.

Inne ulgi należą się rodzicom wychowującym dzieci uczące się. Przy jednym lub dwójce dzieci należna ulga wynosi 1112,04 PLN na każde dziecko, 2000,04 na trzecie i 2700 na czwarte i kolejne.

Nową ulgą jest wprowadzona niedawno ulga dla młodych zatrudnionych, którzy mają poniżej 26 roku życia.

Seniorzy mogą skorzystać z ulg na Internet oraz rehabilitacyjnej.

Można również odzyskać część pieniędzy wpłacając darowizny na pożytek publiczny.